Partnerhochschulen

China

Logo Tianjin Foreign Studies University (TFSU)Tianjin Foreign Studies University (TFSU)
Logo Nankai University TianjinNankai University Tianjin
Institute for International Students>
Logo Nanjing Normal University

Nanjing Normal University

College of International Students

 Logo Zhejiang University of Science and TechnologyZhejiang University of Science and Technology
        Heifei University
Taiwan

Logo Wenzao Ursuline University of LanguagesWenzao Ursuline University of Languages                                              
    National Taipei University of Technologie (Taipei Tech)
Tzu Chi University